top of page
Search
  • Writer's pictureJoakim Muschött

VARFÖR HJÄLPER VI INTE UTSATTA MÄN?

Updated: Oct 23, 2021

VARFÖR HJÄLPER VI INTE UTSATTA MÄN?


Jag har ett förflutet som volontär på Mansjouren i Stockholms län. Där mötte jag förtvivlade pappor som förlorat sina barn i vårdnadstvister. Inte på grund av att de var försupna våldsverkare som slog sina kvinnor, utan på grund av att de hade fel kön. Deras berättelser hade ett lägre värde, eftersom de var män. På socialtjänsterna satt det mestadels kvinnor som hade lättare att förstå och sympatisera med kvinnor. Tyvärr ser det likadant ut i dag, en obalans som aldrig nämns då maktstrukturer och jämställdhet debatteras.


Det politiska samtalet om våld i nära relationer handlar bara om mäns våld mot kvinnor, trots att en hel del kvinnor också misshandlar sina män. Enligt en undersökning är våldet 50/50, men i media beskrivs män enbart som aggressiva förövare - utsatta män får inte någon röst. 9 oktober skrev dock Aftonbladet om Relationsvåldscentrum i Skärholmen, som fått upp ögonen för problemet. Annars är det tyst. De få mansjourer som finns i Sverige får knappt några bidrag, trots att man i många år även har pekat på mäns allmänmänskliga problem som ensamhet, oro, ångest och rädsla. Av något skäl bryr sig samhället inte om utsatta män. Varför?


På Jämställdhetsmyndigheten arbetar nästan bara kvinnor. I ledningsgruppen på tio personer sitter endast en man. Man utreder sällan mannens problem, utan snarare mannen som problem. Det är en hållning som knappast kan drivas av jämställdhet, utan av någonting helt annat. Vad? Bilden av den aggressive mannen frodas – en enögd bild som bidrar till kontroll över det mediala och politiska narrativet och vidmakthåller agendan över ett jämställdhetsarbete där enbart kvinnors rimliga rättigheter är i fokus.


Män söker sällan hjälp, vilket är ett annat problem. Vi förväntas vara starka och klara oss själva. Därför kan det också vara svårt att förstå att en man kan behöva hjälp. Vi behöver se männen och hjälpa dem mer - politiker, civilsamhälle, myndigheter, vanliga män och kvinnor – inte primärt för att män ska fungera bättre i förhållande till sina partners eller bli bättre pappor och arbetare, utan för männens egen skull, för att utsatta män också är värda stöttning, hjälp och omtanke. Om vi gör det, får vi ett bättre samhälle. Och faktiskt också ett som är mer jämställt. Eller vad tror du?Om Joakim:

Joakim Muschött har ett förflutet som volontär på Mansjouren i Stockholms län. Hans debutroman ”Turisterna” kommer 24 november 2021. Den är en ironisk skildring av vår jämställda samtid och handlar om människans könsförakt och längtan efter kärlek och sex. Du kan följa bokens sida https://www.facebook.com/romanenturisterna på Facebook, där han delar innehåll från boken samt bjuder in till drop-by-releasen på Stockholms central 4 december 2021.77 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page