top of page
Search
  • Writer's picturePhilip Otter

Vad är en mansgrupp?

Mansgrupper är samlingsplatser där män kan träffas för att diskutera sina erfarenheter, problem och utmaningar i livet.


Syftet med dessa grupper är att ge män en säker och stödjande miljö där de kan utveckla sitt självförtroende, lära sig från varandra och förstärka sina relationer.


Det finns många fördelar för män som delta i en mansgrupp. För det första ger det männen en möjlighet att öppna upp och dela sina tankar och känslor på ett sätt som de kanske inte annars skulle kunna göra i samhällets allmänna kontext. Genom att utbyta erfarenheter och upplevelser kan männen känna sig mindre ensamma och mer förstådda.


En annan fördel är att mansgrupper ger män möjlighet att stärka sina relationer med andra män. Genom att träffas regelbundet och dela erfarenheter och utmaningar, kan männen bygga en stark och stödjande gemenskap som kan hjälpa dem att hantera livets utmaningar.


Mansgrupper kan också hjälpa männen att utveckla sitt självförtroende och självkänsla. Genom att dela sina erfarenheter och känslor med andra män, kan de känna sig mer säkra och självsäkra i sina egna beslut och handlingar.


Vidare kan mansgrupper hjälpa män att hantera stress och ångest. Genom att diskutera och hantera sina utmaningar och problem i en stödjande och förstående miljö, kan männen lära sig coping-strategier och hitta sätt att hantera stressen på en hälsosam och produktiv sätt.


Sammantaget är mansgrupper en viktig resurs för män som vill stärka sina relationer, utveckla sitt självförtroende och självkänsla, och hantera livets utmaningar. Genom att delta i en mansgrupp kan männen uppleva en ökad känsla av samhörighet, förståelse och stöd från andra män som går igenom liknande erfarenheter.


Om du är intresserad av att delta i en mansgrupp får du gärna besöka alla de initiativ som finns under mansrörelsen.701 views0 comments
bottom of page