top of page
Search
  • Writer's picturePhilip Otter

VAD ÄR MANSARBETE?

Mansarbete kan utövas på flera olika sätt och huvudsyftet är att man tillsammans med andra män gör övningar som resulterar i en starkare kontakt med sig själv som individ.


Alla män är olika och oavsett om man bär på trauman eller inte hjälps vi åt att belysa och bearbeta vår historia och situation tillsammans. Alla övningar leds av en stabil och trygg ledare som finns där under hela tiden.


När män ses i grupp och finns där för varandra utan att döma uppstår magi. Att bli sedd och lyssnad på av män i olika åldrar och från olika bakgrunder är mycket viktigt för självkänslan och för tilltron till den egna kapaciteten.


För att få ut så mycket som möjligt av mansarbetets övningar är det avgörande att du är autentisk, öppen och nyfiken. Ju mer engagemang du investerar som deltagare, desto mer får du ut av det.


Här på Mansrörelsen.nu hittar du flera olika initiativ som du gärna får utforska. De fungerar på lite olika sätt och med olika infallsvinklar för att passa dig oavsett var du befinner dig på din personliga resa. Kanske är du bara lite nyfiken och vill se dig omkring eller så vill du ansluta dig till en manscirkel direkt.


Det händer mycket annat spännande i Sverige då det gäller mansarbete! Följ oss gärna på LinkedIn för att hålla dig uppdaterad.
140 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page