top of page
Search
  • Writer's picturePhilip Otter

Massor av män dör varje år! Varför gör vi inget?

Updated: Jan 18

Varje år tar drygt 1 000 män i Sverige livet av sig. Det är 70 % av alla självmord.

Mellan åldrarna 15–44 är det den vanligaste dödsorsaken bland män.

ca 90 % av alla som dör i arbetsplatsolyckor i Sverige är också män.

Dessutom mördas varje år 3–4 män av sin partner de lever med. Vi vet även att en stor del män utsätts för psykiskt våld i nära relationer men det är något vi sällan pratar om.


Det handlar om att lyfta de människor som är osynliga.


Alltför länge har utsatta män hamnat i skuggan av de sociala insatserna.


Det är dags att vi tar mäns röster på allvar i arbetet med de sociala strukturerna/problemen.


Det är dags att vi på allvar också ser att det finns utsatta män och att de på olika sätt råkar illa ut i vårt samhälle.


Ett viktigt område att belysa är det fysiska och psykiska våld som pojkar, killar och män utsätts för i sina hem. Vi som jobbar med mansfrågor har länge känt till att det existerar och att mörkertalet är stort, eftersom få män vill berätta om sina upplevelser offentligt. Många skäms eller är rädda för att bli av med vårdnaden om sina barn om de anmäler. Samhällets och myndigheternas uppdrag baseras på att män är förövare och kvinnor offer, vilket förstärker mäns utanförskap och osynliggör dem ännu mer. Samtidigt är många kvinnor fortsatt i svåra situationer. Vi hoppas och tror att människor inom en snar framtid kan börja jobba tillsammans mot ett samhälle där förståelse, respekt och omtanke råder mellan medmänniskor oavsett kön.


Det finns en del saker som skulle behöva göras för att förbättra situationen för män men som även skulle förbättra situationen för båda könen.


* Det behövs fler myndigheter och organisationer som arbetar för att belysa mäns utsatthet och stötta män.

* Skolan behöver anpassas efter killars och tjejers behov då pojkar missgynnas av skolan.

Artikel av Fredrik Zimmerman - Antipluggkultur bland pojkar är en myt


* Fler män behöver lockas till socionomprogrammen. I dag är merparten av deltagarna på socionomutbildningarna kvinnor, vilket kan skapa en enögd syn på relationsproblemen.


* Socionomer behöver få en breddad utbildning för att kunna hantera vårdnadstvister på ett rättvist sätt. Tyvärr fokuserar bara vissa skolor på att lära sig att utreda fall ordentligt och att ställa rätt frågor, medan andra skolor plockat bort dessa kurser helt. Rapport om skillnader som kan utgöra risk för diskriminering.

* Socialtjänstlagen behöver breddas och även omfatta mäns utsatthet och inte bara ”beakta kvinnor som är eller varit utsatta för våld”. Se kapitel 5 paragraf 11.

* Regeringens uppdrag till Jämställdmyndigheten gällande mäns våld mot kvinnor måste ändras. I dag kriminaliserar beskrivningen män när de själva blir misshandlade.


*Arbetsmiljöverket behöver förutsättningar för att minska antalet män som dör på jobbet.


*Vi behöver bli bättre på att ta männens utmaningar och problem på allvar.


Ovanstående saker är delar som jag tycker att vi borde jobba mer med i dagens samhälle. I min värld har alla lika stor rätt till stöd och hjälp oavsett kön och idag är det dessvärre inte så.


Män som grupp får bära väldigt mycket kollektiv skuld för historiska problem och strukturer medan vi inte tar männens utsatthet på allvar, vilket resulterar i att vi förminskar deras känslor och driver dem bort från samhällsengagemang och framtidstro. Det är inte humant, det är skadligt för hela samhället och det jämställdhet handlar om.


Det är dags att se män ur ett annat perspektiv. Vi behöver våga uttrycka vår kärlek till männen så att de de vågar älska samhället och känna att det är lönt för dem att engagera sig i andras problem.


Män måste känna sig behövda.


Det kan vi bara göra genom att bli bättre på att ta männens utmaningar och problem på allvar.


Tack för att du läste! // Philip & Christian


Om du är man och vill engagera dig i mansarbete eller söker en mansgrupp? Då får du gärna kolla in Mansrörelsen olika organisationer nedan!20 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page