top of page
Search
  • Writer's picturePhilip Otter

Kan män också få förlossningsdepression eller så kallad postpartum depression (PPD)?

Snabba svaret på den frågan är att män också kan få förlossningsdepression. Jag vet att väldigt många män också kan må dåligt efter en förlossning. Men jag är säker på att få människor har koll på detta. Speciellt när jag av egna erfarenheter vet att det pratas lite om förlossningsdepression bland mödrar och att det inte finns bra hjälp att få för att behandla mödrarna. Då kan du ju bara tänka dig hur lite hjälp fäderna får.


Anledningen till varför jag fått upp ögonen för ämnet är för att min fru har förlossningsdepression.


När vi fick vårt andra barn i början på Januari 2022 fick min fru förlossningsdepression. Det var och är en väldigt jobbig tid för oss. När jag skriver detta inlägg är detta mycket färskt och vi håller fortfarande på att läka.


I och med att vi fått dåligt stöd av sjukvården har jag lärt mig en hel del om hur förlossningsdepression fungerar och vad det är. Jag och min fru har själva varit tvungna att hitta vägar för att komma ur detta helvete och det har varit otroligt tufft. Vår resa och den jobbiga tid vi gått igenom kan jag skriva om i en annan artikel.


Jag har själv klarat mig från förlossningsdepression men det har varit 6 mycket jobbiga månader. Att hjälplöst titta på när min fru lider och samtidigt försöka rodda med jobb och alla sysslor hemma samt sömnbrist…det gör något med kroppen. Det tär.


I och med våra egna erfarenheter har jag börjat läsa på om ämne och eftersom att jag jobbar med mansfrågor blev jag ännu mer intresserad då jag fann en studie från Llinnéuniversitetet. Studien avhandlar hur förlossningsdepression påverkar föräldrar i år framöver. Jag visste att ca 15% av alla mödrar lider av förlossningsdepression men det jag absolut inte hade någon koll på är att det var hela 11.5% av alla fäder i denna studie som led av förlossningsdepression 30 månader efter en förlossning. En annan intressant sak som resultatet visar är att depressiva symtom ökar efter det första året, särskilt hos fäderna.


Det gjorde mig besvärad och ledsen. I och med att jag har sett hur dåligt vårdapparaten tagit hand om min fru. Hur tas då männen hand om?


Efter en förlossning får mamman gå till MVC (Mödravårdscentralen) för att prata om förlossningen, måendet med mera. Sedan rekommenderas en eftervårds kontroll 6-12 veckor igen. Sedan går föräldrarna (oftast mamman) på BVC (Barnavårdscentralen) med bebisen för att göra kontroller.


Fram tills för bara ca 1,5 år sedan har inget samtal för pappan bokats in eller föreslagits. Det är alltså rätt nyligen som ett pappasamtal lagts till i rutinerna, något som jag själv tycker är väldigt bra (men alldeles för lite). Det erbjuds även gemensamma föräldrasamtal vilket också är bra. Men jag upplever ändå att det största fokuset läggs på mamman och trots det har vården svårt att upptäcka att mamman har en förlossningsdepression samt vårda mamma om så är fallet.


Tänker er då hur svårt det är att upptäcka om mannen har en förlossningsdepression samt hur pappan ska vårdas. Om det nu är 11,5 % av alla män som 30 månader efter en förlossning lider av en förlossningsdepression och som enligt studien också kan öka i depressiv symtom över tid, då har vi ett problem. Ett stort problem som behöver lösas både för mödrarna och fäderna.Jag tycker detta är viktigt att belysa och jag tycker att det är viktigt att poängtera att båda föräldrarna borde kunna få riktigt bra hjälp.


Jag har dock inte en aning om hur vi ska lösa detta problem. Jag är varken läkare, psykolog eller jobbat inom vården och kan därför inte säg exakt vad vi behöver göra för att förbättra situationen där ute för föräldrarna.


Tanken med denna artikel är att väcka samtalet kring något som absolut inte pratas någonting om i Sverige, vilket är att män också kan få förlossningsdepression.


Känner du trötthet, oro, ångest etc efter en förlossning hör då av dig till närmaste vårdcentral. Det är mitt bästa tips just nu: 1177 - förlossningsdepression


Om du vill lära dig mer om mansfrågor eller hitta till olika initiativ som fokuserar på oss män då får du gärna besöka mansrörelsen.
69 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page