top of page
Search
  • Writer's picturePhilip Otter

Förlossningsdepression hos män.

Förlossningsdepression hos män är en allvarlig, men ofta förbisedd, känslomässig reaktion på föräldraskap. Det är en form av postpartumdepression som drabbar män efter att deras partner har fött ett barn.


Symptomen på förlossningsdepression hos män är liknande de som drabbar kvinnor, inklusive känslor av ångest, depression, trötthet, irritabilitet, oro och minskad sexuell lust.


Män kan också känna sig ovärderliga och svårt att ansluta till sina barn. Dessa symtom kan vara svåra att hantera och kan påverka relationen till sin partner och deras nya barn.


En av de största orsakerna till förlossningsdepression hos män är en känsla av förlust av kontroll. Män kan känna sig ovilliga att ta ansvar för sina nya familjemedlemmar och kan känna sig utanför i föräldraskapet. Det kan också vara svårt för män att hantera den ökade stressen och ansvaret som följer med föräldraskapet.


En annan orsak till förlossningsdepression hos män är en känsla av isolering. Män kan känna sig utestängda från vårdnadssamtal och andra föräldrar, och kan känna sig ovärderliga och osynliga i deras barns liv. Detta kan leda till en känsla av ensamhet och depression.


Förlossningsdepression hos män kan också vara relaterat till en förändring i identitet. Män kan känna att de har förlorat en del av sin frihet och sina intressen när de blir fäder. Detta kan leda till en känsla av förlust och depression.


Det är viktigt att notera att förlossningsdepression hos män är en allvarlig åkomma som kräver professionell hjälp. Män som misstänker att de lider av förlossningsdepression bör söka hjälp från en psykiater eller psykolog. Behandling kan innebära terapi, medicinering och stödgrupper. Det är också viktigt för män att prata med sin partner och andra nära och kära om deras känslor och få stöd från dem.


Det är också viktigt att notera att det inte finns något skam eller skuldkänslor för män som lider utav detta. Det kan hända alla och nu gäller det bara att få stöd och hjälp för att ta sig ur detta.

21 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page