top of page

Always Facing it

VISION

AlwaysFacingIt / AFI’s vision är att återta definitionen av manligt varande. Ur det kommer mer hela, autentiska och friare män - vilket gynnar alla.

Som framgår av våra principer så utgår vi och vårt koncept från ett mänskligt perspektiv - det handlar om vårt varande som människor - vilket såklart är lika aktuellt och giltigt för män och kvinnor. Vi har dock givet olika orsaker, t ex den ökande andelen psykisk ohälsa och utsatthet hos män, valt att initialt ägna vår tid och resa för män. Dock har vi redan nu fått positiva signaler från kvinnor som lyssnat på vår podd - vi lyssnar på dessa signaler och är pragmatiska.
Både män och kvinnor behöver ett expanderande personligt ledarskap - och vi behöver varandra.

Mission / Vårt uppdrag

Vi vill nå ut till män och medvetandegöra allt gott som kommer ur manligt varande.

Det gör vi genom att stötta män att närma sig sitt varande, sig själv och sina viktigaste relationer. Vi låter dem ta tillbaka ansvaret över vad som definierar dem som människor - och ger dem förutsättningarna för att förädla det - nära tillsammans med andra män på samma resa.

För att skapa resultat på riktigt - följer vi upp konkret över tid ner till enskild individ, som också är en integrerad del i en grupp och/eller mentorrelation.

Våra grundpelare som vi jobbar utifrån.
  • - Vi ser NYCKELN till ett äkta och kontinuerligt utvecklande varande - i att identifiera och stärka det PERSONLIGA ANSVARET och LEDARSKAPET.

  • - Vi tror på värdet att jobba konceptuellt kring FÖREBILDER - som ledstjärna och inspiration - dina förebilder - och den förebild du vill vara.

  • - Vi vet att GEMENSKAP gör att vi lär oss mer än att resa själv. Därför samlar vi män i grupper, i sammanhang, i coaching och i mentorrelationer. Vi bygger starka band.

 

Våra principer
  1. Vi bidrar på vårt sätt i samhället med ett mänskligt och verklighetsanknutet förhållningssätt

  2. Vi tror på att låta varje människa definiera sig själv, att inte låta någon annan definiera en. Utan istället hitta sin definition för sitt varande; att stärka den, leva efter den och stå för det.

  3. Vi är FÖR omtanke, äkthet, mod, kunskap, fakta, nyansering, ödmjukhet för våra egna begränsningar och styrkan i att be om hjälp.

  4. Vi är MOT all ideologi och agendor som förminskar människor utifrån grupptillhörighet. Vi tar avstånd från all typ av ansvarslöshet och offerskap som leder till polarisering, flock- och drevmentalitet.

bottom of page